Gå till innehåll

Sälja fakturor

Ibland har du och ditt företag problemet att vissa kunder inte betalar sina faktura. Men för att slippa tjata på kunden går det att sälja fakturan till företag som köper fakturor. Det är lika smidigt som det låter.

Du skickar in företagets faktura och oftast redan samma dag har du fått betalt för din faktura. Därefter slipper du bekymra dig om den obetalda fakturan och du kan istället fokusera på den dagliga verksamheten. Det finns många fördelar med att sälja fakturor. Här nedan kan du läsa mer om hur fakturaköp, d.v.s. att sälja fakturor, går till.

Hur funkar köp av fakturor?

När ett företag köper ditt företags faktura så innebär det att du behöver betala en viss procent i avgift på det beloppet som finns på fakturan. Därefter får du pengar insatta på företagskontot minus den procent som det kostar att företaget köper din faktura. Vilket gör att du inte behöver vänta på att kunden ska betala sin faktura innan betalningsdatumet har inträffat. Väldigt smidig och enkelt!

Vilka tjänster finns det?

Du kan välja mellan olika lösningar när det kommer till köp av faktura. Företaget som köper faktura kan erbjuda olika alternativ för dig, som exempelvis:

  • Prova på – Då du betalar 0,99 % och provar på hur det är att sälja en faktura.
  • Köp av fakturor löpande – Vilket innebär att du och ditt företag samarbetar regelbundet och skickar fakturor konstant. Kostnaden för det kan vara ca 1,2 %.
  • Vid behov – Du kan skicka in de fakturor när du själv vill. Vilket är en mycket flexibel lösning! Kostnaden ligger på ungefär 1,79 %, för det alternativet.

Du bör ha i åtanken att kostnaderna skiljer sig mellan företagen som köper fakturor.

Smidig lösning

Genom att använda sig av lösningen av att låta företag köpa fakturorna, detta gör att du har en garanti för att få in pengar till ditt företag. Vilket i slutändan gör att du kan skräddarsy lösningar för dina klienter på ett helt annat sätt och oftast till bättre villkor för kunden. Detta gör att tillväxten och framför allt lönsamheten för ditt företag blir bättre.