Varför ska man mäta radon och hur gör man det själv?

Radon är en radioaktiv gas som utsöndrar farliga produkter som kallas radondöttrar. Det är dessa slaggprodukter som orsakar problem med hälsan hos befolkningen.

Var finns radon?screenshot_1122

Radon kommer från berggrunden och finns i jord, mark och bergrum och blandas snabbt ut med luften när gasen når markytan. Radon gas smyger sig oftast in i bostäder genom sprickor och läckor i grunden eller i bostadens skal. De flesta typer av byggnadsmaterial av sten ger också ifrån sig radonhalter som kan vara skadliga. Särskilt mycket utsöndras från blåbetong. 

Är radon skadligt?

Det är farligt att andas in alltför stora mängder radondöttrar enligt Svenska Strålsäkerhets Myndigheten. Enligt myndigheten så drabbas 500 personer av lungcancer på grund av för höga radonhalter. Oftast är det rökare eller före detta rökare som drabbas hårdast. Rökning är fortfarande den absolut vanligaste orsaken till lungcancer och står för 90% av fallen. I Sverige så har man satt en gränsvärde för radon som inte borde överstiga 200Bq/m3 för nya bostäder. Detta är också ett riktvärde som används på arbetsplatser och andra offentliga lokaler.

Radon i vatten

Det inte många vet är att radon kan finnas i vatten och då främst i brunnar och kallkällor. Därför rekommenderas det att man gör en radonmätning för dricksvattnet om man bor i hus eller har en egen borrad brunn. Radonkartor går att hitta på nätet som visar var radonhalten i Sverige är som störst. 

 

Hur gör man en radonmätning?

En radonmätning görs enklast genom att placera ut radondetektorer i sitt hem eller lägenhet. Om man har ett stort hus eller lägenhet kan det vara bra att köpa ett par radon mätare som kan placeras ut i olika rum och även källare om sådan finns. Många väljer också att placera ut radonmätare i barnens rum för att försäkra sig om att inomhus luften inte är skadlig. Den bästa tiden att mäta radon är under eldningssäsongen och görs då enklast med en långtidsmätning. 

Om man vill göra en mätning av radon efter denna säsong kan man göra en korttidsmätning men den ger ett högre mätoresultat.  Det finns ett flertal firmor i Sverige som säljer radonmätningar bland annat Landauer Nordic som utför mätningar i Stockholm, Göteborg, Uppsala men även i resten av landet. 

Landauer Nordic AB
Rapsgatan 25
754 50 UPPSALA

Video – vad är radon och hur blir man av med det?

För att sanera radon så kan man ibland använda sig av ROT-avdrag eller få radonbidrag

 

Updatering – 23 Maj 2017

Landauer Nordic Sverige har bytt namn till Radonova detta gäller även för Danmark där de också nu heter Radonova. De kommer fortfarande att erbjuda samma höga kvalitet på radonmätningar genom att använda den senaste mätteknologin.